Dozór elektroniczny

System dozoru elektronicznego (SDZ) – gdyż tak brzmi jego fachowa nazwa został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Ustawa weszła w życie dnia 1...
Sąd Najwyższy uchylił koronawirusowe wyroki

Sąd Najwyższy uchylił koronawirusowe wyroki

We wtorek (16.03.2021) Sąd Najwyższy uchylił wyroki w trzech sprawach dotyczących łamania obostrzeń epidemicznych. Uwzględnił tym samym kasacje złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Sprawy dotyczą złamania zakazu przemieszczania się bez...