Dozór elektroniczny

System dozoru elektronicznego (SDZ) – gdyż tak brzmi jego fachowa nazwa został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Ustawa weszła w życie dnia 1...