Wynagrodzenie

Wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju podejmowanych czynności, stopnia skomplikowania sprawy oraz miejsca wykonywania usługi. Płatność może być dokonana w gotówce lub przelewem na konto. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozłożenie należnego honorarium na raty, czy też ustalenie wynagrodzenia w postaci prowizji od wygranej.

Na całkowity koszt sprawy składają się:

  1. Wynagrodzenie adwokata.
  2. Koszty sądowe – tj. opłaty i wydatki (np. opłata od pozwu w sprawie o rozwód – 600 zł). W przypadku trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.
  3. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

BLOG

Dozór elektroniczny

System dozoru elektronicznego (SDZ) - gdyż tak brzmi jego fachowa nazwa został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Ustawa weszła w życie dnia 1 września...

Sąd Najwyższy uchylił koronawirusowe wyroki

We wtorek (16.03.2021) Sąd Najwyższy uchylił wyroki w trzech sprawach dotyczących łamania obostrzeń epidemicznych. Uwzględnił tym samym kasacje złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Sprawy dotyczą złamania zakazu przemieszczania się bez...